maanantai 26. tammikuuta 2015

Kivinokkalaisten kannanotto yleiskaavaan


Helsingin uuden yleiskaavan eteneminen on nyt siinä vaiheessa, että kaavaluonnos on tehty ja nyt kaupunki ottaa vastaan palautetta kaupunkilaisilta ja eri yhteisöiltä.

Kivinokan osalta kaavan valmistelu on edennyt hienosti: Kivinokka on kaavaluonnokseen merkitty virkistysalueeksi. Bonuksena päälle samaan aikaan valmistellaan uutta luonnonsuojeluohjelmaa, ja Kivinokan vanha metsä on siihen suunniteltu suojeltavaksi.

Ollaan täällä Kivinokassa jotain tehty oikein viime aikoina ja jatketaan samaan malliin. Toivottavasti molemmat toteutuvat lopulliseen kaavaan asti: Kivinokka virkistysalueeksi ja vanha metsä suojeltavaksi.

Kivinokkalaiset ry:n Saaritoimikunta otti yhdistyksen edustajana kantaa yleiskaavaan. Tällainen oli Saaritoimikunnan kannanotto:

"Kivinokkalaiset ry:n hallituksena toimiva Saaritoimikunta kiittää uutta yleiskaavaa siltä osin, kun se koskee Kivinokkaa ja sen lähistöä. Kivinokka merkitään yleiskaavaluonnoksen mukaan virkistysalueeksi, ja täten kaava huomioi Kivinokan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ja koko maan mittakaavassa ainutlaatuisen kesämaja-alueen ja ottaa huomioon Kivinokan merkityksen helsinkiläisten virkistysalueena.

Yleiskaavan kanssa samanaikaisesti laaditaan Helsingin luonnonsuojeluohjelma. Toivomme, että Kivinokan Natura-alueeseen rajoittuva vanha metsä tullaan suojelemaan arvokkaana luontokohteena."

Toivon toki, että kaikki muutkin Kivinokkaan liittyvät järjestöt ja tahot ottavat kaavaan kantaa. Myös yksityishenkilöt voivat lähettää palautetta.

Palautetta voi lähettää 27.2.2015 mennessä osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti